پاسخ به یک مقاله رژیم


چند  روز پیش از طریق یکی از دوستان متوجه شدم که در یک تارنمای وابسته به رژیم مطالبی درباره من پخش شده پس از مطالعه بر آن شدم که پاسخی کوتاه به این مقاله که لینک آن را برای خواندن گذاشته ام بدهم .در این مقاله طبق معمول  رفتار با مخالفین در جمهوری اسلامی من بدون هیچ مدرکی متهم به همکاری با استکبار جهانی و عوامل بیگانه و گرفتن
پول از دشمنان و چند انگ دیگر شد ه ام.این انگها رفتار تازه ای از

http://www.arshnews.ir/vdcaionm.49n6w15kk4.html

طرف رژیم با مخالفانش نیست و همگان به خوبی میدانند .دوستانی که از نزدیک من را میشناسند ساعتها به این مقاله و دروغ پردازیهای آن خندیدند و رژیم با چاپ این مطلب ساعاتی پر از خنده و شادی را برای من و دوستانم فراهم کرد .اما تمام مطالب ان دروغ نبود ،یزدان پاک من را مثل بسیاری از هم میهنان عزیزن انسانی آزاده آفرید که راستی را در زندگی برگزیدم و از کژی و پلیدی دروغ دوری جستم .در این مقاله از سابقه اعتیادم سخن گفته شده ،بدرستی که من سالها از بیماری اعتیاد رنج میبردم که همگان میدانند که یکی از راههایی که رژیم برای ساکت گذاشتن جوانان بکار میگیرد وجود مواد مخدر فراوان و ارزان در دسترس جوانان افسرده میهن است  من از بیماری که اکنون پنج سال است از آن رهایی یافته ام شرمی ندارم و افتخار میکنم که اکنون یک ورزشکار هستم که در حد توانم در کنشهای دفاع از حقوق بشر در صفحه گزارشگرا آزاد در فیسبوک بیش از دوهزار هموند دارم و در حد توانم برای هم میهنانم اگاهی رسانی میکنم و در کنشهای سیاسی نیز نقش نا چیزی دارم و افتخار میکنم که تا کنون باعث ترک بیش از سی و شش نفر از هم میهنانم از چنگال اعتیاد بود ه ام. در پایان برای شما هم میهنانم آرزوی سلامتی و بهروزی دارم  .
پیمان مرادخانی

Advertisements