آیا سزای مردی شریف که حاضر نشد روی هم میهنانش آتش بگشاید شکنجه و آزار و آوارگی در غربت است؟!!!


آیا سزای مردی شریف که حاضر نشد روی هم میهنانش آتش بگشاید شکنجه و آزار و آوارگی در غربت است؟!

توسط یکی از دوستان در ترکیه از ورود یکی از هم میهنان که دردرگیریهای اهواز حاضر نشده بود به هم میهنانش شلیک کند و به همین دلیل مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بود،آگاه شدم و با ایشان تماس گرفتم و خواهش کردم رنجنامه اش را با من درمیان بگذارد و من در اختیار سایر هم میهنان قرار دهم .این مرد شریف که اکنون رنج آوارگی در غربت نیز به رنجهای دیگر خود و خانواده اش افزوده شده چنین گفت:

A (31)[1]
اینجانب افشین چراغی زاده رزمنده و جا نباز جنگ ایران وعراق و فرمانده گردان سپاه اهواز از جمله کسانی هستم که در جریان انتخابات سال 88 بازداشت شدم وبه مدت 6 ماه در بدترین شرایط در سلول انفرادی مورد شکنجه واذیت واذارو تهمت قرار گرفتم وگناه من این بود که در سرکوب مردم در شهر اهوازشرکت نکردم واز فرمان فرمانده خود سردار سعادتی که اینک استاندار گیلان می باشد سرپیچی نمودم وبه جنبش سبز مردم پیوستم ودر تبلیغات وتجمعات انتخابات برای مهندس موسوی شرکت کردم وشب وروز بصورت خود جوش فعالیت نمودم وبعد از انتخابات در چند تجمع اعتراضی شرکت نمودم ودر اذر ماه سال 88 توسط اداره کل اطلاعات خوزستان بازداست شدم وحدود 4 ماه در ان جا مورد شکنجه اذیت واذاروبازجویی قرار گرفتم سپس مرا به زندان اوین بند 209 فرستادند ودر انجا هم به مدت 1 ماه مورد اذیت واذار وشکنجه قرار گرفتم . بعد مر ا به اهواز اوردند وتحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه خوزستان دادند ودر ان جا هم روال قبلی ادامه داشت وبعد از 1 ماه مرا به زندان کارون اهواز دادند ودر زندان در کنار برادارن بند 6 در بد ترین شرایط بودم . که اقای ابولفضل عابدینی . و سید عبدالرضا غرابات که اعدام شد در کنار من بودند .بعد از 1 ماه با قید وثیقه از زندان ازاد شدم وبعد از چند ماه از طرف دادگاه انقلاب اهواز شعبه سوم به 9 سال حبس محکوم شدم . وبه علت این حکم نا عادلانه مجبور به ترک وطن شدم به ترکیه امدم واینک مدت 20 ماه است که به همراه همسر وفرزندم در انتظار سیر مراحل پناهندگی می باشم ومدت 18ماه است که از تاریخ مصاحبه می گذرد ولی سازمان ملل به ما جواب قبولی نداده است واین روند کند موجب نگرانی ومشکلات روحی وروانی شده است .

اگر رفتار اینگونه رفتار با یک انسان نقض حقوق بشر نیست!!! پس آنرا چه میتوان نامید؟؟؟

007--

Advertisements