گزارشگران آزاد حقوق بشر اخراج گسترده پناهجویان ایرانی از سوئد را محکوم کرد


payman moradkhani free reprters group of human righatfarakhan

https://www.facebook.com/humanrighatreporters

گزارشگران آزاد حقوق بشر:بدینوسیله اخراج گسترده ،غیر قانونی و غیر انسانی پناهجویان ایرانی را نقض روشن حقوق بشر دانسته و شدیدا محکوم میکنیم .از همه هم میهنان ساکن سوئد خواهشمندیم به آدرس زیر مراجعه کرده و از فراخوانی که هم میهنان میهن پرستمان آماده کرده اند حمایت کنند.

http://www.azadi-b.com/J/2013/02/post_327.html

Advertisements