هر ایرانی یک گزارشگر حقوق بشر .برای خدمت به باز پس گیری حقوق انسانیمان دست در دست هم نهیم به مهر


به جمع دوستان ما در فیسبوک بپیوندید

https://www.facebook.com/humanrighatreporters

payman moradkhani free reprters group of human righat

Advertisements