افشای محل زندانی بودن زندانی سیاسی رضا ملازاده 25 ساله از اهالی یکی از روستاهای اطراف سلماس


برای کمک به این زندانی سیاسی در انشار این خبر کوشا باشید

???????????????????????????????

گزارشگران آزاد :طبق اخبار رسیده از منابع معتبر در ایران زندانی سیاسی کرد رضا ملا زاده 25 ساله از اهلی روستاهای اطراف سلماس که تا کنون از محل زندانی بودنش اطلاعی در دست نبود در بند 350 زندان اوین و در انفرادی بسر میبرد طبق گزارش رسید ایشان در وضعیت بسیار وخیم جسمی و روحی دچار آسیب روانی گشته و از توهم شنیدن صدای سوت و اذان در گوشش رنج میبرد منبع فوق الذکر همچنین از شکنجه ایشان با زدن بیش از بیست منگنه در سرش اشاره کرد و از تمام فعالان حقوق بشر درخواست کمک فوری به ایشان را داشت .

اخبار مرتبط :
http://persian.iranhumanrights.org/1391/07/mollazadeh

Advertisements