گزارش نقض حقوق بشر ارسالی از ایران


گزارش نقض حقوق بشر ارسالی از ایران

تنظیم از پیمان مرادخانی

نحوه دستگیری دوستان فرادرمانگر شهر تبریز ( از ابتدا تا به امروز ) به نقل از

شاهدان عینی

در نقشه زیر علامت زرد رنگ مربوط به محل رتق و فتق امورات و راهنمایی نیازمندان به فرادرمانی دفتر تبریز بوده ( 4 سال قبل ) که با مراجعه حدودا 7 نفر به دفتر دستگیری و برداشتن مبالغ ثبت نام کلاسهای بچه های تبریز، مدارک و اسناد حاوی نام و آدرس و شماره تلفن افراد مختلف موجود در فایلهای کامپیوتر دفتر تبریز صورت می گیرد که بعدا مستمسکی برای انواع تهدیدهای غیراخلاقی، غیرشرعی و ارعاب توسط برادران گمنام و نیروهای اطلاعاتی مختلف میشود که از ذکر بیشرمی های آنان به دلایل مختلف اخلاقی معذوریم.

دستگیریهای بعدی که تا به دیروز و امروز بمورخه 1391.11.17 به نقل از شاهدان عینی ادامه داشته و دارد توسط همان گروه صورت میگیرد.

مکان علامت زده شده شماره 1 اداره اطلاعات نیروی انتظامی تبریز میباشد که با شگردهای طرح دوستی، رفیق بازی، قولهای مساعد برای کمک کردن در گرفتاریهای انتظامی، پلیسی و پلید فردی بنام جدیری و فرد دیگری معروف به حاجی که با پرداخت مبالغی به عنوان دستگرمی به بعضی عناصر نفوذی، سست عنصر و خبرچین، اطلاعات مربیان را جمع آوری کرده و گزارشهای مستمری را به اداره وزارت اطلاعات شهر تبریز که با علامت شماره 4 مشخص شده است ارسال میکرده است.

این افراد حتی بسیاری از کتابها و سی دی های استاد را نیز از طریق همین افراد جمع آوری و به بالادستی های خود انتقال میدادند. ولی از آنجایی که این افراد دروغگو حافظه ناآرامی داشتند خیلی زود خود را لو میدادند و مجبور به استفاده از عناصر جدیدتری میشدند. بازجویی های ابتدایی نیز توسط این فرد انجام میشده است.

علامت شماره 2 یکی دیگر از مکانهای بازجویی بیشرمانه تری نسبت به اداره اطلاعات نیروی انتظامی می باشد که افراد را پس از دستگیری با چشمان بسته به این مکانها انتقال داده میشده اند.

علامت شماره 3 به ظاهر اداره امور مهمات و اسلحه استان آذربایجان شرقی و اردبیل می باشد که در واقع اداره حفاظت اطلاعات بازجویی های گروه های سپاه پاسداران تبریز می باشد که حتی رفتار و لحن این افراد بدون عفت کلام و حتی غیر شرعی و غیر اسلامی بوده است.

علامت شماره 5 مکان و یا همان خانه امن، محل تجمع، رفت و آمد و تجهیز افراد لباس شخصی برای ایجاد رعب و وحشت بوده و هست و حتی در سرکوب مخالفتهای مخلتلف مردم تبریز از جمله به بی ادبی روزنامه ایران از این محل صورت میگرفته است.

همه دستگیریها با افراد نقابدار – عینک دودی و همان گروه 7 نفره می باشد. اتاق شماره 37 و 39 زندان تبریز هم بازجویی با لهجه یکی از شهرستانهای استان دارد به اسم مستعار میرزایی و متاسفانه بیشتر افراد گروه های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی استان را همین افراد شهرستانی و طماع فراگرفته که حتی با سر و وضع فشن و امروزی در رده های مختلف سنی رفت و آمد دارند.

در عده ای از موارد هم افراد دستگیر شده هفته ها بدون اطلاع دادن به خانواده دستگیرشدگان به زندان اوین تهران منتقل و ادامه بازجویی ها و ارعاب در آنجا ادامه داده شده است.

Advertisements