نمیدونستیم مجاهدین خلق عضو آفریقایی هم دارند !


درود بر شما این عکس در فیسبوک نظرم رو جلب کرد  همینطور که میبینید یک خانم رنگین پوست در جمعیت خودنمایی میکنه .البته اصلا تعجب نکردم چون این گروهک متلاشی شده هر چند وقت یه بار ابزار دست یه کشور میشن  یکبار انگلیس یکبار فرانسه آمریکا عراق و …… ولی همیشه دو دشمن اصلی دارند یکی مردم ایران و دیگری بازم مردم ایران .اینبارهم امریکا از لیست تروریستها خارجشون کرد.خدا میدونه چه قولهای ازشون گرفتن  .مرتب هم راهپیمایی راه میندازن و افریقای اسیایی هرکی که دو روز مجانی بخواد تو شهری که راهپیمایی میشه بگرده کافی فقط به مجاهدین خلق بگه اونها ترتیب سفر رو میدن فقط بای د قول بده در راهپیمایی شرکت کنه480763_561298337214138_1138088953_n

Advertisements