ليست و اطلاعات ماموران وزارت اطلاعات و دست اندركاران در قتل و شكنجه زندانيان و دستگير شدگان


جمهوری اسلامی ایران

آنچه در زير ميخوانيد ليست و اطلاعات ماموران وزارت اطلاعات و دست اندركاران در قتل و شكنجه زندانيان و دستگير شدگان و مردم مي باشد كه براي افشا به دست كانون رسيده و براي اطلاع عموم در سایت منتشر ميگردد , از شما نيز ميخواهيم با انتشار آن در اين اطلاع رساني كانون را همياري نماييد

مأموران وزارت اطلاعات و دست اندركار در قتل و شكنجه

توضيح : واواک ( وزارت اطلاعات و امنيت كشور ) از اصلي ترين ارگانهاي سركوب و نقض حقوق بشر و دستیار سپاه پاسداران، بخصوص در بیرون از مرزهاي كشوراست، اسم و رسم مقامات اول واواک در ليست ذيل گنجانده شده است

• معاونان و مشاوران

ابراهیمی – هدایت – معاونت امنیت – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

احمد زاده – سید رضا -بخش فرهنگی- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

احمدی – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات

 

آخوند زاده بسطی کاردار سابق ایران در لندن که از عوامل ترورهای خارج از کشور و از نیروهای امنیتی بود

آخوند زاده – محمد مهدی معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه همراهی کننده ترورهای خارجی

آخوندی – معاون وزارت امور خارجه و مرتبط با گروههای تروریستی اطلاعات در خارج از کشور

آزاد از معاونین وزارت اطلاعات – باند امنیتی – اطلاعاتی

اسلامی – رسول – مدیر کل اسیای غربی وزارت امور خارجه – ازاعضای باند ترورهای سیاسی

اسماعیلی – مدیر کل التقاط. در وزارت اطلاعات

آشنا – حسام الدین – حجت الاسلام دکتر –سخنگوی شورای عالی امنیت ملی داماد و رییس دفتر دری نجف آبادی در وزارت اطلاعات

اکبری – علی – از معاونان وزارت اطلاعات در دوره فلاحیان

اکبریان – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید

امامی – سعید – اسلامی – معاون امنیت وزارت اطلاعات عامل ترورهای خارجی و داخلی (وی را با داروی نظافت کشتند
امامی – سعید – مسئول اداره 13 – جاسوسی – در کشورهای خارج و سوئد

امیدی – علیرضا – اطلاعات خارجی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

امینی – مجید – اطلاعات خارجی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

باقریان – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید

برزگر – محمد – معاونت امنیت – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

پرورده – مهدی – معروف به مجیدی مدیر کل است در امنیت، دایی مصطفی کاظمی از یاران نزدیک سعید امامی

پور فلاح – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید

پور قناد – معاون پور محمدی در بخش خارجی و شریک در ترورهای خارجی از مدیران ستادی وزارت اطلاعات
پور محمدی – مصطفی – معاون وزیر اطلاعات و وزیر کشور و مسئول ترورهای داخل و خارج .- حجت الاسلام

پور نجاتی – احمد – از صاحب منصبان وزارت اطلاعات – نماینده مجلس – دندانپزشک – معاون ستاد تبلیغات جنگ – اصلاح طلب شده است

تاجیک – محمد رضا – معاون وزارت اطلاعات دوران یونسی که بعد از انتخابات دستگیر گردید

تقوی – از معاونان وزارت اطلاعات و مسئول پرونده شرکت های هرمی

تقوی – محمد مسئول اداره 14 – ضد جاسوسی در سوئد و خارج از کشور

توانا مسعود، مدیر کل عملیاتی حوزه اروپای غربی، عضو محفل قتلهای زنجیره ای

جلالی – حمید -پرسنل معاونت امنيت. اداره کل طرح و بررسی (مسئول سابق کارگزينی امنيت

جلالی جعفری – رشید – از معاونین وزارت اطلاعات . عضو کمیسیون امنیت مجلس که سالها در وزارت اطلاعات بود

حبیبی -حاج حبيب‌الله»معاون فرهنگی وزیر اطلاعات دوران محسنی اژه ای که توسط احمدی نژاد برکنار گردید عامل مصاحبه های تلویزیونی

حجت – معاونت امنیت – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

حقانی پرسنل معاونت اطلاعات مردمی و مدیرکل پشتیبانی عملیاتی آن معاونت. عضو باند ترور و اطلاعات

خراسانی (شورای هماهنگی اطلاعات- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

خزاعی معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات که با حبیب الله نامه نوشتند و برکنار شد

خوشکوش – اکبر – نام مستعار اکبر اکبری – مشاور عملیاتی وزیر اطلاعات فلاحیان – از عوامل ترورهای داخل و خارج

دانش معاونت (دانشکده-وزارت از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

دیانت – رضا مسئول اداره 15- اداره جمع اوری اطلاعات در کشورهای اروپایی

راستگو – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات

راشد – محسن از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات

ربیعی،علی، نام مستعار عباد – رییس اطلاعات آذربایجان – معاون وزیر اطلاعات دوران خاتمی که عده ای را در تابوت به قتل رساند – اصلاح طلب شده است

رسولی – حمید پرسنل امنیت و مدیر کل پشتیبانی عملیاتی آن معاونت-عضو باند ترور و اطلاعات .- از دوستان حسین شریعتمداری در قتل های زنجیره ای

روشن – مهدی – مسعود ٬ مدیر کل عملیات استان تهران عامل قتل پروانه اسکندری

رهبر –هاشم – معاون وزارت اطلاعات – رییس دانشگاه تهران

سرمدی – حمید – از معاونان وزارت اطلاعات – سفیر اسبق در پاکستان و گروه سه نفره بررسی قتلهای زنجیره ای

سعیدی- ضد جاسوسی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

سلیمی – محمد رضا – با نام مستعار صمیمی مدیر کل سابق طرح و برنامه معاونت امنیت و مدیر کل جدید در معاونت حفاظت

سليمي نمين – عباس – از مدیران وزارت اطلاعات و مدیر مسئول نشریه تهران تایمز و

سنایی – معاونت حفاظت – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

شریف زاده، محمد، معروف به محمدی،از دادستانی اوین در دهه شصت – مسئول بند 209 – مدیر کل امنیت داخلی وزارت دوران یونسی

شریعتمداری – حسین – نام مستعار حسین معصومی عضو معاونت بررسی و رسانه ای وزارت اطلاعات – عضو دفتر سیاسی سپاه پاسداران

شریعتمداری – محمد – وزیر اسبق بازرگانی – معاون وزیر اطلاعات و عضو گروه راهبردی رهبری

شفیعی – محمد – معاونت مردمی وزارت اطلاعات در دوره دری نجف آبادی و یونسی عضو باند ترورهای داخلی و خارجی و معاونت دانشجویی وزارتخانه

شهشهانی مدیر کل ضد جاسوسی عراق

شیدایی – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید

صابری – رضا – معاونت عملیات ویژه- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

صادقی – بخش گذرنامه و مرزی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

صالح مدیر کل اطلاع رسانی وزارت اطلاعات

صالحی منش – شیخ محمد – اطلاعات خارجی

صداقت – محمد(مدير کل چپ وزارت اطلاعات – از نیروهای اطلاعات و امنیت و حامی قتل نویسندگان

طاهریان،بهمن، حاج حبیب، از مسئولین اطلاعات آذربایجان غربی و تهران و بعدها سفیر ایران در کشورهای افریقایی

طائب – حسین – حجت الاسلام(مسئول اسبق سپاه قم و خراسان، معاون ضد جاسوسی اسبق وزارت اطلاعات فلاحیان – معاون اطلاعات سپاه

ظهوری – کمال – معاونت عملیات ویژه- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

عارفیان – معاونت فنی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

عالیخانی – مهرداد – با نام مستعار صادق مهدوی معاون عملیات و از عوامل قتل های سیاسی – برادر همسر خسرو براتی

عبودی – بخش گذرنامه و مرزی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

علوی – مجید – اطلاعات خارجی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

علوی – هاشم -قائم مقام وزارت اطلاعات وی بعد از سعید امامی جانشین او شد و در دوران حذف محسنی اژه ای قائم مقام احمدی نژاد گردید

فلاح – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که برکنار گردید

فلاحیان – ابراهیم (معاونت اقتصادی- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

فلاحیان – حسین -برادر علی فلاحیان از معاونین سابق وزارت

فلاحیان – قاسم (دفتر دار وزارتی)- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

فیروزآبادی – از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که برکنار گردید

قنبری تهرانی – خسرو – از مدیران اطلاعات در دهه شصت که اصلاح طلب شده است

کاظمی – سید کاظم– از مدیران اطلاعات در گروههای چپ و اطلاعات سپاه که در جنگ کشته شد

کاظمی – مصطفی – معروف به موسوی معاون امنیت دوران دری نجف آبادی و از عوامل قتل های سیاسی خواهر زاده مهدی پرورده

کامیار – مدیر پدیده های التقاط. عضو باند ترورهای داخلی و خارجی

کریمی (اطلاعات مردمی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

کریمی – مدیر کل دفتر وزارت اطلاعات دوره محسنی اژه ای

کلانتری از معاونان اطلاعات مستقر در نیروی انتظامی، سردار سپاه

لاهوتی – کاظم – با نام مستعار احمد کارگر مدیر کل عملیاتی حوزه اروپای مرکزی عضو باند ترورهای داخلی و خارجی

محسنی – احمد – ضد جاسوسی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

محسنی – محمد – از مدیران کل وزارت اطلاعات

محمدی – حسن – مدير کل وزارت اطلاعات در زمان فلاحيان

محمدی گلپایگانی،غلامحسین ، با نام علوی -رییس حفاظت بیت رهبری ، از حکام شرع، معاون وزارت اطلاعات

معصومی – علی – شوهر خواهر علی فلاحیان از بخش اقتصادی وزارت

معین – رییس حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که برکنار گردید

منصوری زاده نام مستعار کریمی – معاون پارلمانی وزارت اطلاعات

موسی خانی – از مدیران وزارت اطلاعات

مهدوی – جواد – اطلاعات خارجی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

میرابوطالبی – مهدی – سفیر ایران در فرانسه وابسته اطلاعات

میردامادی – محسن – عضو واحد امنیت معاونت اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران در دهه شصت اصلاح طلب شده است

میرزایی – معاونت پشتیبانی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

ناصح – اطلاعات خارجی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

ناصریان – هاشم – از نیروهای رده بالای وزارت اطلاعات

نریمان – محسن – از نیروهای وزارت اطلاعات- مدیر کل

نیاز – مدیر کل اطلاعات استان مازندران

وحیدی – احمد – وزیر دفاع فعلی از عوامل دخیل در ترورهای خارج از کشور

هدایت – اطلاعات خارجی – از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

Advertisements