پیامی از مردم آمریکا به مردم عزیز ایران The American people: the Iranian people, we love you


پیامی از مردم آمریکا به مردم عزیز ایران پخش شده توسط پیمان مرادخانی (شبگرد مست) جهت آگاهی رسانی به هم میهنان در ایران .هم میهن گرامی فریب بازیهای سیاسی سیاستمداران آمریکا و ایران را نخورید جنگ آنها جنگ ثروت و قدرت است بیاید در ایجاد صلح و دوستی قدمی برداریم و قربانی جاه طلبی و مال اندوزی انها نباشیم .هم میهن ایرانی با نشر این ویدیو در ایران از طریق بلوتوث برای موبایل و انتشار ان در شبکه های اجتماعی از جنگ احتمالی و کشتار مردم بیگناه ایران و امریکا پیشگیری کنیم .بیتفاوتی خط پایان یک تمدن است .پاینده ایران و ایرانی پاینده صلح و آزادی

Advertisements