معنویت اعراب


برای من بسیار ناخوشاینده که در باره این موضوع دوباره و دوباره و دوباره بنویسم ولی چه کنم که شوربختانه بسیاری از هم میهنانم بدون اگاهی کامل از دینی ان را میپذیرند و کور کورانه پیروی میکنند با تمام احترامی که برای نظر ان عده قائلم ولی ایا تا کنون تاریخ میهنتان را بدرستی خواندهید؟! چگونه یک انسان میتونه از دشمنان سرزمینش اینچنین پیروی کنه کسانی که روزانه مشغول قتل عام هم میهنانش هستند ستار بهشتی را فراموش نکنیم ندا اقا سلطان و ستار بهشتیها را فراموش نکنیم .ایا یک دشمن هم اینچنین میکند که روحانیون زراندوز از خدا بیخبر با ما ایرانیان میکنند؟! ایا وقت ان نشده که از این خواب مرگ بیدار شویم؟! هم میهن تا عرب بر خرابهای سرزمینت به جشن و پایکوبی نپرداخته بیدار شو .با اتحاد و همیکاری یکبار و برای همیشه از تکلیفمان را با دشمنان یک سره کنیم نه فقط عرب انگلیس فرانسه شوروی امریکا و… انها به منافع خود می اندیشند ما نیز باید چنین کنیم .از آن روز این خانه ویرانه شد که نان آورش مرد بیگانه شد .
پاینده باشید
شبگرد مست

فیسبوک من

http://www.facebook.com/peiman.murad1

 

bbbb

حمله اعراب به ایران زمین
در زمان حمله اعراب به ایران جوان ها پسر به عنوان برده و دختران کوچک و دختران نوجوان و زنان جوان را مانند شمشیر و اسب و گاو و گوسفند و … جزء غنایم به حساب میاوردند.
عبدالحسین زرین کوب در رویه 69 کتاب دو قرن سکوت می نویسد :
فاتحان گریختکان را پی گرفتند ؛ کشتار بیشمار و تاراج گیری به اندازه ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند ؛شصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم با
بت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند ؛ هنگامی که این خبر بگوش عمر رسید دستها را بهم کوفت .
دختران و زنان ايراني را در بازار مدينه فروختند و سبايا و اسرا خواندند. مي گويند بيش از 42 هزار زن ايراني در ميان اعراب به عنوان كنيز تقسيم كردند. چندین هزار پسر نوجوان ايراني را با سوزن دوك… ( قدرت جنسي را از آنها گرفتند) و به عنوان غلام مانند حيوان آنها را بكار گرفتند.
اینها نمونه هایی هستند از آن معنویتی که ایرانیان در اسلام دیدند و با آغوش باز به پیشباز آن شتافتند !!

برگرفته از سرزمین پارسیان

Advertisements