فایل صوتی از بند 350 اوین بخش یک


خستین فایل منتشر شده از بند 350 اوین صدای زندانیان سیاسی توسط هومان موسوی زندانی سیاسی آزاد شده با یک دستگاه کوچک mp3 ضبط شده است و تحویل اینجانب امید دانا برای تنظیم و ادیت صداها قرار گرفته است که تلاش میشود فایلهای صوتی دیگر بزودی در فرصت های مناسب منتشر شود .

Advertisements