یک پیشنهاد به میهن دوستان ایرانی ،خواهش میکنم بخونید.(پارسی را پاس بداریم)


درود بر شما مهر  بانان 

سالهای زیادی گذشت و زبان شیرین پارسی  هر روز کلماتی جدید و بیگانه ای رو خواسته یا ناخواسته  به خود دید .من بر این باورم که چه خوبه آدم هر روز بایک  فرهنگ نو و یک باورنو آشنا بشه  اما چه خوبه بجای تقلید از لباس و زبان آنها از نیکی های یک فرهنگ  پیروی کنیم  .زبان مادری ما پارسی است و چه شایسته است که همه تلاش خودمون رو بکنیم که کمتر از نوشته های عربی یا انگلیسی یا فرانسوسی استفاده کنیم .نوشتهای(کلمات) زیادی هستند که پارسی اون رو بسادگی میشه از اینترنت پیدا کرد .اگر هم  نادرست نوشتیم  .ارزنده تر تا اینکه عربی یا فرانسه و… بنویسیم

پیشنهاد

هر تار نمایی  رو که نوشتهای بیگانه .اگر چه کم هم بکار میبره  و شما مایلید خبری از ان تارنما رو اگاهی رسانی(اشتراک گذاری) کنید کنار تیتر خبر یک پرانتز باز کنید و بنویسید (پارسی را پاس بداریم) شک نکنید پس از مدتی ان تار نما(وپسایت) بخاطر اینکه مردمی بودنش رو از دست نده شروع به اصلاح نوشتهای خود به پارسی میکنه

هم میهن،  میهن دوست با آگاهی رسانی این موضوع در شبکه های اجتمایی پارسی را پاس بدارید و به میهن خود خدمت کنید

shir va khorshid

Advertisements

3 thoughts on “یک پیشنهاد به میهن دوستان ایرانی ،خواهش میکنم بخونید.(پارسی را پاس بداریم)

  1. بهتره به جای نوشته مینوشتی واژه.
    (پارسی را پاس بداریم)
    (پارسی را پاس بداریم)
    (پارسی را پاس بداریم)
    بله!!!!!!!!!

Comments are closed.