یک خواهش مسلمانان


از شما مسلمانان گرامی خواهش میکنم برای یک بار هم که شده ترجمه پارسی قرآن را با حوصله از ابتدا تا انتها بخوانید و تاریخ اسلام را هم بخوانید البته نه فقط از کتابهای مورد تایید جمهوری اسلامی ،از کتابهای اهل سنت کتابهای مسیحیان یهودیان و کتابهای زیادی از تاریخ اسلام میتوانید پیدا کنید که بیطرف بوده اند ،پس از خواندن ان کتابها اگر بازهم مسلمان ماندید برای هر انسانی محترمید چرا که چیزی را از روی آگاهی کامل پذیرفته اید ،ولی از نظر من فقط یک روان پریش بعد از این همه مطالعه ممکنه باز هم مسلمان بماند .البته و صد البته تورات و انجیل هم همینطور درباره سایر ادیان اطلاع کافی ندارم .چیزی که در طول سالها همیشه باعث آزار من شده اینه که با بیشتر مسلمانان متعصب که صحبت میکردم بندرت مسلمانی رو دیدم که حتی اطلاعات جزعی از اسلام داشته باشه البته در توده مردم ،همون قسمتی که رای میدن ،پس به قول مسلمان باید فاتحه جامعه ای رو خوند که اکثریت اون اینطوری مسلمانند ،

Advertisements