زیباترین دختر چینی با چهره ای حیرت آور ،که مشهور نشد!


تعجب نکنید خبر رو درست شنیدید ٫مادر این خانم وقتی کوچیک بود میگفت دخترم زیباترین دختر دنیاست.اما چرا این خبر رو تو  وبلاگم گذاشتم؟هدفم این بود که تو جهتون رو جلب کنم به اینکه متاسفانه اگه بجای این خبر مثلا مینوشتم یک شهر از ایران ضمینه مثلا افغانستان شده صد تا کلیک نمیخورد ولی مطمینم این خبر حد اقل تا سه ساعت دیگه ۱۵۰۰ تا کلیک میخوره .جوانان عزیز ایرانی هم میهن گرامی خیلی خوبه که مردها زنها رو دوست داشته باشن و یا بر عکس محبت زیباست ،ولی نه اینکه ملکه ذهن ما بشه اگر به اخبار و اتفاقات ایران بیتفاوت باشیم .میهنمون از دست میره و تجزیه میشه اونوقت دستتون به دخترای زیبا و با شرف ایرانی که مورد تحسین جهان هستند نمیرسه اینو میگم که به غیرتتون بر بخوره .اگه ایران دست بیگانه بیوفته دختر ایرانی رو تو آغوش کثیف بیگانگان باید جستجو کرد .نگذارد بیتفاوتی در شما رشد کنه  .مرگ بر دشمنان میهن و درود بر میهن پرستان

                                                      پاینده ایران و ایرانی  

لطفا شعر در زیر تصویر رو بخونید

pirezan

ھمه بنده ناب یزدان پاک
ھمه دل پر از مھر این آب و خاک

پدر در پدر آریایی نژاد
ز پشت فریدون نیکو نھاد

بزرگی به مردی و فرھنگ بود
گدایی در این بوم و بر ننگ بود

کجا رفت آن دانش و ھوش ما
چه شد مھر میھن فراموش ما

که انداخت آتش در این بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان

چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟
خرد را فکندیم این سان زکار

نبود این چنین کشور و دین ما
کجا رفت آیین دیرین ما؟

به یزدان که این کشور آباد بود
ھمه جای مردان آزاد بود

در این کشور آزادگی ارز داشت
کشاورز خود خانه و مرز داشت

گرانمایه بود آنکه بودی دبیر
گرامی بد آنکس که بودی دلیر

نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت
نه بیگانه جایی در این خانه داشت

از آنروز دشمن بما چیره گشت
که ما را روان و خرد تیره گشت

از آنروز این خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد

چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند

به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم

بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگی کردن و زیستن

اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است

بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم
برون سر از این بار ننگ آوریم

Advertisements

One thought on “زیباترین دختر چینی با چهره ای حیرت آور ،که مشهور نشد!

  1. تقدیم به مادر گرامی شما که ادب یادتان نداد و پدر محترم وولگرد شما که بجای آموختن ادب انگلی چون شما را تحویل جامعه داد و تبریک به خودم بخاطر اینکه با گزافه گویی و دلقک بازی موفق شدید من رو لحظاتی بخندونید

Comments are closed.