این توهین نیست ،این تمسخر نیست فقط اطلاعیه در گذشته


 

 

خیلی ها همچین تو سرشون میزنن انکار تازه از درگذشت حسین خیردار شدن ،منم گفتم شاید خیلی از مردم  هنوز خبر نشدن گفتم ثواب داره خبرشون کنم

Advertisements