بی رحمترین فیلمبردار دنیا


درود بر شما

درمورد این عکس سخنان زیادی در اینترنت نوشته شده و اما کدوم درسته ؟بنده بی اطلاعم  به این فکر افتادم انتشارش بدم بلکه کسی که از جریان  آگاه کامنت بزاره و مارو هم از بی اطلاعی بیرون بیاره

 

Advertisements