سید حسن نصراالله:در ایران چیزی بنام تمدن ایرانی وجود ندارد!


اینهم از شخصیت محبوب خیلی از هم میهنان ما ،ایران با هزاران سال پیشینه تاریخی ونوع دوستی  در طول تاریخ به بی فرهنگی متهم میشود آنهم توسط افرادی معلوم الحال که هنوز زندگی انگلی خود را مدیون بخششهای مردم ایران میباشند ،وهنوز طعم انگشتان عسل الود مردم ایران از دهانشان نرفته شروع به اهانت به فرهنگ جهانگستر ایرانی میزنند ،هزاران سال از نگاشتن منشور حقوق بشر کوروش بزرگ میگذرد ولی هنوز تازیان زنان خود را جزءانسان نمیدانند  بطوری که به تازگی به زنانشان حق داشتن شناسنامه و حق داشتن گواهینامه میدهند .اینان که قصد نابودی هر گونه اثار تمدن و صلح ونوع دوستی آرمانشان است بهتر است قبل از سخن راندن نگاهی به حال و گذشته خود بیاندازند و به میزان داشتهایشان گذزافه گویی کنند.                                                                               پاینده ایران و ایرانی

پیمان مرادخانی

سید حسن نصراالله:در ایران چیزی بنام تمدن ایرانی وجود ندارد! سیدحسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان می گوید: «همانا امروز در ایران چیزی به نام پارسی یا تمدن پارسی وجود ندارد. آنچه در ایران هست، تمدن اسلامی است. دین عربی محمد (ص) است. بنیانگزار جمهوری اسلامی امام خمینی عرب است. امام خامنه ای هم سید و عرب است.» در اشاره به جنبش مردمی ایران، نصرالله اطمینان می دهد که این جنبش توهم عده ای بود که رویای سرنگونی نظام اسلامی را داشتند اما « یک تلاشی کردند و تسلیم شدند». به گفته ی نصرالله با تدبیر امام خامنه ای ایران از این معضل و بحران بیرون آمده و اکنون سرسخت تر و قوی تر از قبل است.حسن نصرالله: در ایران چیزی بنام تمدن پارسی یا ایرانی وجود ندارد! آنچه که وجود دارد تمدن اسلامی است در ایران چیزی بنام تمدن پارسی یا ایرانی وجود ندارد! آنچه که وجود دارد تمدن اسلامی است. آنچه که در ایران وجود دارد دین حضرت محمد است. موسس جمهوری اسلامی یک عربِ فرزند عرب است. رهبر امروز ج. ا. امام خامنه ای یک سید قریشی، از هاشم، فرزند رسول خدا، فرزند علی بن ابی طالب، فرزند فاطمه زهرا و همه عرب هستند. در چند هفته اخیر بعضی از آنها در ایران بدنبال سقوط و رویای سقوط نظام اسلامی را می دیدند ولی این یک سراب است.

http://www.youtube.com/watch?v=nOUBj3HLiKE

Advertisements