دیدار امید دانا با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران آقای احمد شهید


درود بر شما هم میهن گرامی ،امروز دوست عزیزم امید دانا در جلسه ای که با آقای احمد شهید داشتند  که گزارش ان را در زیر بقلم خود ایشان خواهید خواند موفق شدند که فرصت جدیدی ایجاد کنند که ان عده از هم میهنان که به هر دلیلی صدای بیگناهی انها بجایی نرسیده  بتوانند از طریق امید گرامی گزارشات خودشان را از نقض حقوق بشر به آقای احمد شهید بدهند .با امید بهروزی و سلامت برای امید گرامی نظرتان را این گزارش بقلم امید دانا جلب میکنم

 

 

امشب جلسه ای با جناب احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در استکهلم داشتم ، دیدار امشب ما در ارتباط با زندانیان گمنام و شرح بیدادگاهی که من در آن دادگاهی شدم بود . جناب احمد شهید زمانی که گفته های من را در ارتباط با زندانیان گمنام و باند مافیای خبر زندانیان که پیش تر بابتش مقاله ها و برنامه هایی داشتم شنیدند بسیار شگفت زده شدند و قرار شد با من از طریق اسکایپ و تلفن دیدارهای بیشتری داشته باشند.

با ایشان در ارتباط با گفتگو با خانواده زندانیان سیاسی گمنام اصرار ورزیدم و قرار شد در دیدار بعدی ما شماره تلفن خانواده های گمنام را برای ایشان ارسال کنم و در ارتباط با آنان بیشتر گفتگو کنیم

از خانواده هایی که عزیزشان هم اکنون در زندان است و یا اینکه توسط باورمندان به اسلام اعدام و ناپدید شده اند میتوانند برای ارتباط با جناب احمد شهید با من ارتباط برقرار کنند و اطلاعات کافی را برای من ارسال کنند تا در دیدارهای آتی با جناب احمد شهید به ایشان انتقال دهم

از تمام شما دوستانی که این مطلب را میخوانند برای جلوگیری از اطلاعات غلطی که باند مافیای زندانیان به جناب احمد شهید میدهند و تنها زندانیان وابسته به اطلاحطلبان را بیان میکنند میخواهم این مطلب را پخش کنند تا خانواده زندانیان سیاسی گمنام بدانند راه دیگری باز شده است و بتوانند صدای مظلوم خودشان را به جناب احمد شهید و سازمان ملل برسانند.
در پایان سپاسگذاری ویژه ای از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد بانومینو مهرفومنی که مقدمات دیدار من با جناب احمد شهید را فراهم کردند دارم

 

امید دانا

پیمان مرادخانی

 

Advertisements