ارتش اسرائیل برای اولین بار برای اعراب خط قرمز مشخص کرد


میخواهم درباره استراتژی تروریستی حماس که نمونه بارزضرب  المثل عربی است که میگوید کتکم زد  وبدروغ گریه کرد و زودتر از من رفت و شکایت کرد (منظور مظلوم نمایی میباشد)بی شک این ضرب المثل شرح حال حماس است که بیش از دوهفته است که با حملات موشکی خود به مردم و تجاوز به تمامیت ارزی ما صورت پذیرفته که این تجاوزها که به زندگی مردم و کشورمان میشود و ما حتی یکبار ندیدیم که کسی به این  موضوع که به تجاوز به زندگی مردم ما و کشتار کودکان ما که زندگی انها را به وضعیت تاسف بار تبدیل کرده اند  انتقاد یا مخالفتی بکند .صبوری ما در برابر تجاوزات حماس برای عدم گسترش جنگ  متاسفانه به تبدیل به دیپلماسی غلط برای این معتادان به آزار مردممان تبدیل شده  و بجایی رسیده که حماس در کمتر از هفتاد و دو ساعت یکصد و سی موشک به جنوب اسرائیل شلیک کند وما ارتش اسرائل را بر آن داشت که باتوکل بر توانایهایش  عملیات عمود السحاب  را آغاز کند که این پیام را برای همگان(همه ملتهای عرب )در بر دارد کهجان هم میهانان ما اعم ازکودکان، پیر و جوان ،زنان و مردان ما خط قرمز شماست ما مردمی معتقد به زندگی هستیم که برای زندگی هر شخصی اهمیت و ارزش قائلیم . واما ان تروریستها(حماس) و جوخه های مرگشان حتی معنی انسانیت را درک

نمیکنند ،ما در حد امکان سعی میکنیم که زندگی کودکان و مردم بیگناه فلسطین اسیبی نرسد ولی این تروریستهای ترسو با پنهان کردن فعالیتهای خود در مدارس و خانهای شخصی مردم از کودکان ومردم فلسطین به عنوان سپر انسانی استفاده  کرده و با اینکار نشان داده که جان مردم فلسطین هیچ ارزشی برایشان ندارد.وشما ای مردم  از این موضوع اگاهید و شما ای بینندگان گرامی مسئولید به گفتن این حقایق و محکوم کردن کسانی که جان کودکان و مردمشان و جان کودکان ومردم کشورهای  دیگر را بخطر می اندازند.گفتن حقیقت در حد ذات خود نوعی قهرمانی و شجاعت است و از شما خواهش میکنیم  حقیقتگو باشید.

http://www.youtube.com/watch?v=L705f7ARkD4&feature=g-high-u

ترجمه :پیمان مرادخانی

Advertisements