درود بر شما لطفا هرچقدر که در توان دارید اشتراک گذاری کنید.با رای ندادن مشروعیت نظام را زیر سوال ببرید


Advertisements