مستند میراث آلبرتا، فرار مغزها


 

هیچکس به اندازه اخوندها به ایران و ایرانی ضربه نزد .وقتشه که از دمبشون بگرم و پرتشون کنم به همونجا که ازش امدن

http://www.youtube.com/watch?v=RnNOfA8gPBs&NR=1&feature=endscreen

Advertisements