یک خواهش:


 

 

شاید همه ما به نوعی شاهد سخنان و واکنشهای مذهبی متعصبانه برخی از هموطنان مسلمانمون در اروپا بودیم .من برای تمام اندیشهای مذهبی احترام قائل هستم ولی یک سوال از این گرو ه دارم و یک پیشهاد به انها:

شما که اینقدر پایبنده اعتقادات دینی خود هستید چرا اروپا را برای زندگی انتخاب کردید به قول خود شما( بلاد کفر)حتما میفرمایید تشریف اوردید که انها را از گمراهی خارج کنید.من همینجا از شما تشکر میکنم ولی اروپا يیان هم در سخن و هم در عمل ثابت کرده اند که به مردم خود احترام میگذارند و بیشتر ین رسیدگی به امور مردمشون را دارند و مشخصا نیاز به رهنمایی و دوباره مشخصا به راهنمایی شما! ندارند.واما پیشنهاد چرا به بلاد مسلمین تشریف نمی برید که هم پذیرای شما هستند و هم مجبور نیستید خانمهای بی حجاب رو ببینید و هم کاملا میتونید به فرایض دینیتون برسید .باور کنید ما هم برای شما دعا میکنیم در حدی که سر دعا بلند نمیکنیم .

کی دست از دروغ ور یا بر میدارید فقط بگید ،که ما اون روز را جشن ملی اعلام کنیم

ای کسانی که ایمان اوردید لطفا، خواهشا،پلیز، رجاء،و در اخر به زبان زیبای مادریم کردی :گیان باوکتان ،دست از سر انان که ایمان نیاوردند بردارید

با سپاس پیمان

 

Advertisements